ПВЦ корниз - едноканален

СнимкаКод Параметри
ПВЦ корниз - едноканален - 4 m 27227 4 m
ПВЦ корниз - едноканален - 3.5 m 27231 3.5 m
ПВЦ корниз - едноканален - 3 m 27230 3 m
ПВЦ корниз - едноканален - 2.5 m 27226 2.5 m
ПВЦ корниз - едноканален - 2 m 27225 2 m