Karre Plus White

ThumbnailSKU Parameters
Karre Plus White - Shutter control white, 10A WKTC0022-2WH Shutter control white, 10A
Karre Plus White - Two- way Switch white, 10A WKTC0003-2WH Two- way Switch white, 10A
Karre Plus White - 2 gang One-way Switch white, 10 WKTC0009-2WH 2 gang One-way Switch white, 10
Karre Plus White - One-way Switch white, 10A WKTC0001-2WH One-way Switch white, 10A